Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: ok. 12 godzin temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 31 dni temu
Informacje o rejestracjach
Ważna informacja

Przed dokonaniem rejestracji należy wybrać najpierw program, pod który będą podpięte przedmioty.

Przed rejestracją należy najpierw wybrać program, pod który będzie podpięty przedmiot. W tym celu należy:

 1. Po zalogowaniu wejść w zakładkę "Koszyk"
 2. W module "Program dla podpięć" należy wybrać odpowiedni program, pod który będzie podpięty przedmiot z rejestracji.
 3. Po wykonaniu tych zadań można przystąpić do rejestracji na przedmiot.
Informacje o żetonach

Studenci, którym brakuje żetonów na rejestrację, powinni zwrócić się z tym problemem do następujących jednostek :

 • w przypadku braku żetonów na WF - do Studium Wychowania Fizycznego
 • w przypadku braku żetonów na lektoraty - do Jagiellońskiego Centrum Językowego
 • w przypadku braku innego rodzaju żetonów - do sekretariatu jednostki organizującej daną rejestrację
Zespół USOS nie przydziela żetonów.

Uwaga ! Wyniki rejestracji żetonowej (zapis na zajęcia, zmiana grupy, rezygnacja z zajęć) są widoczne w USOSweb dopiero nad ranem następnego dnia.

Podpięcia przedmiotów
Uwaga !

Po zarejestrowaniu się na przedmiot w systemie rejestracji żetonowej należy następnego dnia podpiąć ten przedmiot w systemie USOSweb !
W przeciwnym wypadku student zostanie automatycznie usunięty z tego przedmiotu.

Osoba publikująca: Seweryn Wrzecionek
Zapisy na wykłady Artes Liberales na semestr letni

Uprzejmie informujemy, że zapisy na wykłady otwarte prowadzone w ramach cyklu Artes Liberales (semestr letni) rozpoczną się w dniu 6 lutego 2017 r. o godz. 8:00.
Zapisów można dokonać na stronie internetowej zapisy.usos.uj.edu.pl

W semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 odbędą się następujące wykłady:

 • "Absolwent na rynku pracy" - Prowadzący: Dr hab. Joanna Bonior, termin: poniedziałki, 16:00-17:30, miejsce: Auditorium Maximum UJ (Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33);
 • "Historia życia. Rozważania o zmianie przestrzeni życia człowieka od XVIII do końca XX wieku" - Prowadzący: Prof. dr hab. Krzysztof Zamorski, termin: wtorki, 16:00-17:30, miejsce: Auditorium Maximum UJ (Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33);
 • "Ewolucja: Od komórki do cywilizacji" - Prowadzący: Prof. dr hab. Jan Kozłowski, termin: wtorki, 18:15-19:45, miejsce: Auditorium Maximum UJ (Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33);
 • "Kardiologia XXI wieku" - Prowadzący: Prof. dr hab. Piotr Podolec i Współpracownicy, termin: czwartki, 15:00-16:30, miejsce: Auditorium Maximum UJ (Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33);

Cykl wykładów otwartych Artes Liberales przeznaczony jest dla studentów i doktorantów UJ. Na rok akademicki 2016/17 przewidzianych zostało osiem jednosemestralnych wykładów w wymiarze 30 godzin każdy. Poszczególne wykłady zakończą się egzaminem przeprowadzonym przez wykładowcę. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu równoznaczne jest z zaliczeniem kursu, a w konsekwencji ze zdobyciem 3 punktów ECTS - o ile Dziekan wydziału nie postanowi inaczej.


UWAGA: Z dniem 1 października 2016 roku następuje zmiana zasad organizacji, prowadzenia i zaliczania wykładów Artes Liberales!!! Po zakończeniu rejestracji żetonowej nie ma możliwości zrezygnowania z uczestnictwa w wykładach.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.dn.uj.edu.pl/studenci/artes-liberales.

Treść: Aneta Filus
Osoba publikująca: Seweryn Wrzecionek
Wstępna rejestracja do projektu Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji na semestr letni 16/17 (bez CM)

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji zaprasza studentki i studentów stacjonarnych studiujących na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na warsztaty i kursy podnoszące kompetencje niezbędne na rynku pracy.

W semestrze letnim 16/17 oferujemy:

 • Warsztaty rozwijające kompetencje komunikacyjne, analityczne i informatyczne, w tym wyszukiwania informacji
 • Kursy językowe (również kursy kończące się certyfikowanymi egzaminami)
 • Wizyty studyjne w instytucjach zagranicznych
Udział w warsztatach, kursach i wizytach studyjnych jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: http://www.jcrk.uj.edu.pl


Treść: Katarzyna Leśkiewicz
Osoba publikująca: Seweryn Wrzecionek